Elhunyt Moór Ágnes tanárnő

2023. április 2.

Fájdalommal tudatjuk, hogy Moór Ágnes tanárnő életének 81. évében, 2023.02.21-én elhunyt.
 
Temetése 2023. április 11-én 17 órakor lesz a terézvárosi (Budapesti Avilai Nagy Szent Teréz) Plébániatemplomban. Kérjük, hogy részvétnyilvánításuk jeleként maximum egy szál virágot hozzanak.
 
alt

Moór Ágnes tanárnő életútja

" A tanárnő 1966-tól, diplomája megszerzésétől dolgozott gimnáziumunkban. Hosszú évtizedekig a fizika munkaközösséget vezette. Tanári munkáját végig kimagasló tantárgyi felkészültség és szakmai eredményesség jellemezte. Osztályfőnöki munkát is szívesen vállalt. Oktató-nevelő munkássága folyamán rendszerint fizika tagozatos osztályokat, majd fakultációs, emelt szintű csoportokat tanított. Diákjaitól mindig rendszeres felkészülést várt el. Tehetségesebb tanítványaival szívesen foglalkozott külön is, szívesen és nagy türelemmel készítette fel őket versenyekre, közülük sokan szép eredményeket értek el az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeken is fizika tantárgyból. Tanítványai a Középiskolai Matematikai Lapok fizika rovatában is rendszeresen dolgoztak. Sok éven át szervezte és segítette az iskolai fizika eszközkészítő versenyeket, amelyek révén sok új eszköz került a szertárba, melyet neves kollégájával, Cseh Géza tanár úrral hosszú évtizedeken keresztül ápolt, gyarapított, rendszerezett. Ezért a ma muzeális értéket képviselő, a fizikatanítás 100 éves történetét felölelő szertár kuriózumként áll a tantárgy tanításának szolgálatában. A tanárnő a fizikaoktatást tankönyvírással és –szerkesztéssel is segítette: 1989-ben jelent meg Mechanika című könyve, melynek társszerzője volt; a könyvet sokáig a legtöbb gimnáziumban tankönyvként használták. Az általa 1994-ben szerkesztett Középiskolai fizikapéldatár is országszerte a tanulók fizikatanulmányait segíti. A tanárnő éveken át az ELTE Természettudományi Karán vezetőtanárként, valamint a SOTE felvételi bizottságának kérdező tanáraként működött. Legutóbb az emelt szintű fizika érettségi tételeinek kidolgozásában vett részt.

A tanárnő személyisége, szaktudása nagymértékben hozzájárult neves intézményünk rangjának emeléséhez. Emberi tartása példaértékű volt a rábízott tanulók és a vele együtt dolgozó munkatársak számára egyaránt.

Pedagógusi tevékenységét az alábbi kitüntetésekkel ismerték el: Mikola Sándor-díj (1980), Kiváló Pedagógus Díj (1984), Németh László-díj (1992), Magyar Köztársaság Érdemrend kiskeresztje (1998), Pedagógus szolgálati Emlékérem (2007)

2007-ben nyugdíjba ment, azóta visszavonultan élt. Halálhíre az egész istvános közösséget megrázta.

Példaadó oktató-nevelő munkája emlékével együtt örökre tovább él kollégáiban és tanítványaiban egyaránt."
Itt vagy: Home Hírek Elhunyt Moór Ágnes tanárnő